I den här filmen blickar Alexander Williamson tillbaka på 2019 och tittar in i framtiden 2020.

Dela inlägget:
Alexander Williamson
williamson.alexander@gmail.com