15 mars 2017 brann det på Stockholms Centralstation, stationen skulle utrymmas och brandkåren kom.

Dela inlägget:
Alexander Williamson
williamson.alexander@gmail.com