Här är en film om ankorna i Kyrkdammen i Huddinge.

Dela inlägget:
Alexander Williamson
williamson.alexander@gmail.com