Stockholm

Utanför armémuseet i Stockholm på Artillerigården finns det hemligt skyddsrum som byggdes 1940, följ med på en kort vandring i det numera nedlagda skyddsrummet.