Jag går i skogen och letar efter ugglan.

Var är min uggla?

Kommer min uggla nu?

Kommer den nu?

Jag går i skogen och letar efter spöket.

Var är mitt spöke? Kommer mitt spöke nu?

Kommer du nu?

Jag går i skogen och letar efter pengar.

Var är mina pengar? Kommer mina pengar nu?

Kommer den nu?

Jag går igenom skogen och letar efter allting.

Var är mina saker? Kommer mina saker nu?

Kommer den nu?

Var är mina saker? Kommer mina saker nu?

Kommer dom nu?

Jag har hittat mina saker, nu är jag glad!

Jag har hittat mina saker, nu är jag glad!

Dela inlägget:
Alexander Williamson
williamson.alexander@gmail.com