Jag lämnade mitt hem borta i Kazakstan.

Jag åkte förbi mitt hem upp i 100 knop.

Jag ville lämna min kära lilla jord.

Jag ville åka upp i den stora yttre rymden.

Jag åker i rymden, med mitt lilla skepp.

Jag hoppas att någon hälsar på en jordbo.

Jag hoppas att någon kan säga till mig,

Hej! Jag är en marsian, en marsian.

Jag lämnade min fru borta i Atlanten.

Jag åkte förbi Venus upp i 1000 knop.

Jag ville lämna min kära lilla hund.

Jag ville åka upp i den lilla yttre rymden.

Jag åker i rymden, med mitt lilla skepp.

Jag hoppas att någon hälsar på en jordbo.

Jag hoppas att någon kan säga till mig,

Hej! Jag är en marsian, en marsian.

Jag lämnade mitt barn borta i Svealand.

Jag åkte förbi Mars upp i 10 knop.

Jag ville lämna min kära lilla bok.

Jag ville åka upp i den mindre yttre rymden.

Jag åker i rymden, med mitt lilla skepp.

Jag hoppas att någon hälsar på en jordbo.

Jag hoppas att någon kan säga till mig,

Hej! Jag är en marsian, en marsian.

Jag hoppas att någon kan säga till mig,

Hej! Jag är en marsian, en marsian.

Hej! Jag är en marsian, en marsian.

En marsian!

Dela inlägget:
Alexander Williamson
williamson.alexander@gmail.com